o nás

cindruska piktogram o nas

Folklórne združenie Cindruška a Majerán Liptovský Hrádok

 je občianskym združením dvoch folklórnych súborov – Detského folklórneho súboru Cindruška a mládežníckeho Folklórneho súboru Majerán. FZ spolupracuje s Mestom Liptovský Hrádok a ostatnými výchovno-vzdelávacími zariadeniami v Liptovskom Hrádku.

Detský folklórny súbor Cindruška 

vznikol v lete 2008 s cieľom uchovať, interpretovať ľudové zvyky a tradície regiónu Liptov. Spoznávať hudobný a tanečný folklór aj iných regiónov Slovenska. Viesť deti, mladých ľudí k úcte ku kultúrnemu dedičstvu v prostredí, v ktorom žijú.
Súbor vznikol z iniciatívy rodičov malých tanečníkov, ktorí sa aj naďalej aktívne zapájajú do jeho činnosti spoluprácou pri príprave krojov, organizačnom zabezpečení vystúpení, napomáhajú pri tvorbe programu a smerovaní súboru.
DFS Cindruška úzko spolupracuje so Základnou umeleckou školou v Liptovskom Hrádku, a poskytuje pre „súboristov“ – žiakov školy tanečnú prax formou verejných vystúpení. Prihlásenie do Cindrušky je spojené s priímacími skúškami v ZUŠ, ktoré sa konajú väčšinou v apríli.

Cindruška

je dievockým tancom odzemkového charakteru. Tancoval sa s malými obmenami vo všetkých hornoliptovských lokalitách. Tancoval sa na pieseň „Hej, cindruška, cindruška“ najmä na priadkach v kúdelných izbách, keď dievky boli usedené a chceli sa trochu rozhýbať, ale aj zabaviť. Nosným tanečným motívom bolo skákanie v drepe.
Priebeh tanca: Na spomínanú pieseň začali dievky chodiť po kruhu obyčajnou chôdzou. Na každú dobu 1 krok. Pri každom kroku tlesknú v pokrčení predpažmo. Po dospievaní jednej slohy skočia do drepu a poskakujú v drepe obdobne – na každú dobu 1 skok. Pritom môžu mať ruky voľne upažené, alebo raz jednu a raz druhú zdvihnú obtakt hore nad hlavu s vytočením dlane von. Často aj tlieskajú tak, že na 1. dobu tlesknú pred sebou a na 2. dobu za chrbtom. Niekedy sa poskokmi vrtia okolo svojej osi. Asi 4 poskoky na 1 obrat o 360 stupňov. Keď sú unavené prejdú znovu do chôdze po kruhu, alebo keď netancujú všetky naraz, ale len dvojice, tak ich vystriedajú dievčatá iné.

Ej, cindruška, cindruška, cindruška,
nepôjdem ja za Miška, za Miška, za Miška.
Ale pôjdem za Pauka, za Pauka, za Pauka,
čo predáva hrkauka, hrkauka, hrkauka.

Folklórny súbor Majerán

vznikol v roku 2015 pre bývalých absolventov ZUŠ a súčasne členov DFS Cindruška. Vítaní sú aj mládežníci, ktorí majú chuť tancovať a študujú v Liptovskom Hrádku a okolí. Repertoárom súboru sú tance a spevy z Horného Liptova, ale aj s ostatných folklórnych regiónov Slovenska – Podpoľanie, Zemplín, Šariš, Horehronie.

„Majerán“ – je aj tzv. rozmajrín – zelená vetvička v svadobnom pierku.

Štatutár FZ: Mgr. Jurenová Elena
Umelecká vedúca, choreograf: Mgr. Jurenová Elena

Hospodár: Miroslava Michalíčková
Taneční pedagógovia DFS Cindruška – sú aj tanečnými pedagógmi ZUŠ v L. Hrádku: Mgr. Jurenová Elena (tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec), Petra Brtáňová (klasický a džezový tanec, tanečná príprava) Alexandra Žiaková (tanečná príprava a tanečná prax)

Tameční pedagógovia a choreografi vo FS Majerán: Elena Jurenová, Mariana a Jozef Piovarči
Odborný poradca: Kolkusová Anna – pracovníčka Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku

Stanovy FZ Cindruška a Majerán

cindruska 2 percenta NEW