medzinárodný folklórny festival tanec v srdci

Čo to je?

Medzinárodný folklórny festival TANEC V SRDCI vznikol v roku 2014 z dôvodu prezentácie slovenskej tradičnej kultúry a Slovenska. Na festivale sa stretávajú folklórne súbory z rôznych krajín a vždy jeden slovenský folklórny súbor, okrem Cindrušky a Majeránu. Počas festivalu súbory vystupujú v rôznych mestách na Liptove formou výchovných koncertov pre žiakov škôl, pre verejnosť je určený otvárací ceremoniál s vystúpením všetkých účastníkov festivalu. Počas celého týždňa im ukážeme aj krásy nášho kraja formou výletu do Vysokých Tatier, návštevy Liptovského múzea, múzea vo Važci, amfiteátra vo Východnej a pod. Festival končí workshopom, kde jednotlivé súbory učia ostatných svoje tance, robíme tvorivé dielne tradičnými technikami a ochutnávame jedlá s jednotlivých krajín. Festival je recipročnou formou, kde opäť Cindruškári a Majeránci dostávajú pozvanie na festivaly pozvaných súborov.

$

pozrire si aj iné videá

História

  2014

  2016

  2018

  4.9. - 9.9.2018

  Fotogaléria

  DFS Cindruška Liptovský Hrádok

  Aj Cindruškári majú TANEC V SRDCI. A to už 10 rokov. Detský folklórny súbor Cindruška vznikol v roku 2008 v Liptovskom Hrádku z iniciatívy rodičov malých tanečníkov.

  Súbor založila Elena Jurenová, ktorá je vedúcou súboru, choreografkou aj organizačnou vedúcou. Je súčasne tanečným pedagógom v Základnej umeleckej škole v Liptovskom Hrádku, kde cindruškári tancujú. Tam sa im venuje aj pani učiteľka Tamara Plešková a Saška Žiaková. Do Cindruškárskej rodiny pribudli aj manželia Piovarčiovci,  ktorí sa však venujú najmä Majeráncom  – našim bývalým Cindruškárom,  ktorým láska k folklóru a k tancu prerástla po 10 rokoch v Cindruške do naozajstnej srdcovej záležitosti.

  Počas 10 ročnej cesty život Cindruškárov ovplyvnilo niekoľko ďalších ľudí. Sú to aj predagógovia Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku.  Detskú ľudovú hudbu viedla Mária Pitoňáková, Paľko Šlauka, neskôr Danka Žáková a Helena Zátrochová.

  Cindruškári tancujú folklórne tance z celého Slovenska. Vďaka maminám a starým mamám detí – našim dlhoročným verným  krajčírkam – najmä tete Herichovej, Kratochvílovej, Mačičkovej, Madudovej, Blahušiakovej a samozrejme tety Ely a finančnej pomoci od partnerov, priateľov a priaznivcov nášho folklórneho združenia majú Cindruškári a Majeránci kroje, v ktorých sa dva razy do roka predvedú v celovečerných koncertoch pre širokú verejnosť.

  Počas svojich 10 rokov Cindruškári tancovali na folklórnych festivaloch doma – napr. v Likavke, Východnej, Terchovej, Lúčkach, Liptovskej Tepličke, Heľpe, Ploštíne, Zlatých Moravciach. V zahraničí reprezentovali mesto Liptovský Hrádok a Slovensko v Macedónsku, Bulharsku, na Ukrajine, 2 x v Španielsku, v Grécku, niekoľkokrát v Česku a Poľsku, v Rumunsku, Estónsku, Fínsku a tento rok v Gruzínsku.

  Pri príležitosti 5. výročia vzniku vydali CD s názvom „Ej Cindruška Cindruška, znej z Liptova pesnička“.

  10 rokov neoslavuje len Cindruška, ale aj naše Folklórne združenie Cindruška a Majerán ktorého súčasťou sú obidva súbory.

  FS Majerán Liptovský Hrádok

  Folklórny súbor Majerán vznikol v roku 2015 z absolventov tanečného odboru ZUŠ, súčasne bývalých tanečníkov Detského folklórneho súboru Cindruška.

  Súbor počas svojho pôsobenia účinkoval v mnohých programoch Mesta Liptovský Hrádok a jeho okolia, účinoval na folklórnych festivaloch v Lúčkach, Liptovskej Tepličke, v Dolnom Kubíne, v Zlatých Moravciach, ale i v zahraničí v Česku v Kunoviciach a Mariánskych Lázňach, vo Varšave v Poľsku, v Murcii v Španielsku a tento rok v Batumi v Gruzínsku.

  Tanečníci tancujú tance z rôznych folklórnych regiónov Slovenska. V súčasnosti má 29 členov. Vedúcou súboru, tanečným pedagógom a choreografkou je Elena Jurenová, taneční pedagógovia a choreografi sú aj manželia Piovarčiovci. Niektoré tance pre súbor vytvorili choreografi z popredných slovenských folklórnych súborov.

  Murji Gruzínsko

  Murji v gruzínskom meste Akhalkalaki založil choreograf Giorgi Metreveli v roku 2010.

  Od roku 2011 sa zúčastňuje na rôznych festivaloch, charitatívnych podujatiach a koncertoch, a to v hlavnom meste aj v okolitých regiónoch. Súbor účinkoval v Bulharsku vo Varne, kde získal 3. miesto. V roku 2013 sa zúčastnil medzinárodného kavkazského festivalu, ktorý sa konal v meste Anaklia. V lete roku 2015 získal súbor „Murji“ titul laureáta na Medzinárodnom festivale „Batumi 2015“. V roku 2016 získal prvé miesto na Medzinárodnom festivale umenia, ktorý sa konal v Kobuleti a v roku 2017 získal cenu Grand Prix.

          Od októbra 2012 funguje súbor pri súkromnej škole v meste Akhalkalaki. V súbore je 47 tanečníkov vo veku od 9 do 20 rokov. V repertoári je v súčasnosti 11 choreografií.

  DFS Raslavičanik z Raslavíc, SR

  Detský folklórny súbor Raslavičanik pôsobí v obci Raslavice Bardejovskom okrese na Slovensku.

   Obnovil svoju činnosť v roku 1998. Je zameraný na interpretáciu  autentického folklóru obce Raslavice. Námety čerpá a získava od starších obyvateľov Raslavíc a miestnej folklórnej skupiny. Ťažisko repertoáru zahŕňa spev, tanec a hudbu z oblasti Horného Šariša. 

  Súbor tvoria žiaci ZUŠ v Raslaviciach vo veku 8 – 15 rokov. Členovia sa zapájajú do kultúrneho diania v obci, mimo nej, ale aj za hranicami Slovenska. Tvoria ho 3 zložky: tanečná, spevácka a hudobná. V ponuke sú takmer všetky tance ako: Raslavická  polka, Krucená, Verbunk, Čardáše, Ceperky…….

  Medzi najväčšie úspechy súboru patrí titul LAUREÁT na celoslovenskej prehliadke detských súborov v Likavke. Zúčastňujú sa každoročne známych Šarišských slávnosti piesní a tancov v Raslaviciach, taktiež festivalu v Hriňovej, Východnej a samozrejme v zahraničí – Macedónsko, Rumunsko, Turecko, Španielsko, Čierna hora, Gruzínsko.

  DFS Břeclavánek, ČR

  Detský národopisný súbor Břeclavánek sa stal počas rokov svojej existencie, ktorá začala v roku 1984, neoddeliteľnou súčsťou kultúrneho a folklórneho života Břeclavska .

  Súbor umelecky spracováva predovšetkým oblasť Podluží, ale nevyhýba sa vo svojej tvorbe  ani spracovaniu iných folklórnych oblast Moravy a Slovenska. V súčasnosti súbor vystupuje so sedmymi pásmami množstvom piesní, s ktorými môžu vytvoriť program v dĺžke 1,5 hodiny.

  V dvoch tanečných skupinách a cimbalovej muzike je približne 70 detí vo veku 4-9 rokov, v mladšej skupine a 9-15 rokov v staršej skupine.

  Vo vedení súboru je Eva Mrázková, Václava Frodlová a Ing.Dušan Fikr – vedúci staršej tanečnej skupiny,  Jaroslava Studená a Zuzana Melicharová – vedúci mladšej tanečnej skupiny, MUDr. František Blažek, Libor Mišurec – vedúci cimbalovej muziky.

  Súbor sa pravidelne zúčastňuje mnohých domácich i zahraničných festivalov a sám je spoluorganizátorom mnohých folklórnych akcií v regióne.

  4.-9.9.2018 – Medzinárodný folklórny festival „Tanec v srdci“ 

  „10 rokov s Cindruškou“

  5. a 7.9.2018

  – verejné vystúpenie spojené s oslavami

  X.výročia vzniku DFS Cindruška
  z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, Mesto Liptovský Hrádok, Žilinský samosprávny kraj

  Finančne podporili aj:  

  Mgr.Danica Búliková

  Ambulancia alternatívnej medicíny a parazitológie Liptovský Mikuláš www.diacomsoft.eu

  Komunitná nadácia Liptov

  Caffė EXCLUSIVE Liptovský Hrádok

  Ing. Hlina Ján

  Güde, s.r.o.

  rodina Knapčoková

  Mediálni partneri: 

  Rádio Liptov

  Rádio Janko Hraško

  Internetová TV Liptovský Hrádok

  3.10. - 8.10.2016

  Fotogaléria – Privítanie na Hrade

  Fotogaléria – Galaprogram L. Mikuláš

  Fotogaléria –  Workshop

  Fotogaléria – hotel Alexandra

  Partneri festivalu

  DFS Cindruška Liptovský Hrádok – hlavný organizátor – Slovenská republika

  DFS Ďumbier Liptovský Mikuláš – organizátor – Slovenská republika

  Hostia

  Sokoliki – Ukrajina

  Branislav Nusic – Srbsko

  Plaiurile Dornelor – Rumunsko

  Účinkujúci

  DFS Cindruška Liptovský Hrádok – Slovensko

  DFS Ďumbier Liptovský Mikuláš – Slovensko

  FS Majerán Liptovský Hrádok – Slovensko

  Sokoliki – Poltava – Ukrajina

  Súbor bol založený v roku 2004. Tancuje v ňom približne 70 členov od 5 do 20 rokov. Repertoár pozostáva z ľudových tancov z rôznych oblastí Ukrajiny. Osobitnú pozornosť maj=u tance poltavskej oblasti: Poltavské večery, Poltavské kozácke tance, Čerepušečka a mnoho ďaľších.

  V roku 2014 spoločne s nami na pozvanie mesta oslávili 70. výročie SNP.

  Branislav Nusic – Srbsko

  Súbor vznikol už v roku 1945. Má približne 120 členov v troch oddeleniach: folklór, divadelné a hudobné oddelenie. Cieľom súboru je zachovávať tradície a získavať pre to čo najviac mladých ľudí.

  V repertoári má 15 choreografií. Vystupuje na mnohých podujatiach doma aj v zahraničí – napríklad v Macedónsku, Bulharsku, Rumunsku, Česku, Rakúsku, Nemecku…

  Plaiurile Dornelor – Rumunsko

  Repertoár súboru sa skladá z tancov z kraja Dorna a historických oblastí Rumunska – Bukoviny, Moldavska, Valašska a Banátu. Tanečníci nosia kroje typické pre jednotlivé regióny. V programe súboru sú tance súvisiace so zvykmi a tradíciami: koledy, konský tanec, fašiangové masky, medvedí, jelení a kozí tanec.

  Súbor je často pozývaný do rozhlasového a televízneho vysielania rumunských národných a regionálnych staníc.

  Festival vznikol za podpory:

  Mesta Liptovský Hrádok

  Destkého Folklórneho súboru Cindruška

  13.10 - 18.10.2014

  Fotogaléria – Tvorivé dielne

  Fotogaléria – Galaprogram L. Hrádok

  Fotogaléria – Hotel Alexandra

  Partneri festivalu

  Detský folklórny súbor Cindruška Liptovsky Hradok – hlavný organizátor – Slovensko

  OZ FS Liptov – DFS Liptáčik – Slovensko

  Hostia

  Kuřátka – Czech republic

  KUŹNIA ARTYSTYCZNA – Warsaw Poland

  Újfigurás táncegyüttes – KISFIGURAS – Hungary

  Lustiline – Estonia

  Festival sa koná s finančnou podporou Vyšehradského fondu.

  PROGRAM:

  13/10/2014 –Príchod súborov, stretnutie manažérov – rozprávanie o festivale

  14/10/2014 –Výchovný koncert č. I. v Ružomberku

  Návšteva kultúrneho zariadenia

  Galakoncert č. I., otvorenie festivalu v Ružomberku

  15/10/2014 – Výchovný koncert č. III. v Liptovských Sliačoch

  Relax – Wellness Bešeňová, Alexandra wellness hotel Liptovský Ján

  Galakoncert č.II. – Wellness Bešeňová, Alexandra wellness hotel Liptovský Ján

  16/10/2014 –Výchovný koncert č. IV. v Liptovskom Hrádku

  Výchovný koncert č. V. v Liptovskom Hrádku

  Návšteva kultúrneho zariadenia

  Galakoncert č. III. v Liptovskom Hrádku

  17/10/2014 –Výchovný koncert č. VI. v Hybiach

  Výchovný koncert č. VII. vo Východnej

  Výlet do Vysokých Tatier

  18.10.2014 – sobota –Workshop – prezentácia krajiny

  Škola tanca

  Oficiálny koniec festivalu

  cindruska 2 percenta NEW