členské a školné

cindruska piktogram cennik

 

Platby za pôsobenie dieťaťa v DFS Cindruška pozostávajú za polrok z dvoch platieb (na dva rôzne účty):

Členské do FZ Cindruška a Majerán na školský rok 2023/2024:

 • 1. polrok: 40
 • 2. polrok: 40 €
 • č.ú.: SK7609000000000334094668
 • správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko + členské I. /príp. II. polrok

Termín platby:

 • platbu za I. polrok prosím uhradiť do 30.09.2023
 • platbu za II. polrok prosím uhradť do 29.02.2024
 • platbu môžete uhradiť aj jednorazovo na celý rok

 

Členovia DFS Cindruška, ktorí sú zároveň aj žiakmi ZUŠ (CPŠ, C1-C8), zaplatia aj nasledovnú platbu:

Školné do ZUŠ

 • pre prípravné štúdium CPŠ – 40 eur/polrok
 • pre základné štúdium /C1. – C8. ročník – 50 eur/polrok
 • č.ú.: SK3156000000001640943001
 • konštantný symbol: 0308
 • variabilný symbol: vygenerovaný cez iZUŠ

Termín platby:

 • platbu za I. polrok prosím uhradiť do 31.10.2023
 • platbu za II. polrok prosím uhradť do 31.03.2024

 

FS Majerán:

Členské do FZ Cindruška a Majerán na školský rok 2023/2024

 • 50 eur/polrok
 • č.ú.: SK7609000000000334094668
 • správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko + členské I. /príp. II. polrok

Termín platby:

 • platbu za I. polrok prosím uhradiť do 30.09 2023
 • platbu za II. polrok prosím uhradť do 29.02 2024
cindruska 2 percenta NEW