členské a školné

cindruska piktogram cennik

Platby za pôsobenie dieťaťa v DFS Cindruška pozostávajú za polrok z dvoch platieb (na dva rôzne účty):

Členské do FZ Cindruška a Majerán na školský rok 2022/2023:

 • 1. polrok: 30
 • 2. polrok: 30 €
 • č.ú.: SK7609000000000334094668
 • správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko + členské I. /príp. II. polrok

Termín platby:

 • platbu za I. polrok prosím uhradiť do 30.09.2022
 • platbu za II. polrok prosím uhradť do 28.02.2023
 • platbu môžete uhradiť aj jednorazovo na celý rok

Členovia DFS Cindruška, ktorí sú zároveň aj žiakmi ZUŠ (CPŠ, C1-C8), zaplatia aj nasledovnú platbu:

Školné do ZUŠ

 • pre prípravné štúdium CPŠ – 30 eur/polrok
 • pre základné štúdium /C1. – C8. ročník – 40 eur/polrok
 • č.ú.: SK3156000000001640943001
 • konštantný symbol: 0308
 • variabilný symbol: vygenerovaný cez iZUŠ

Termín platby:

 • platbu za I. polrok prosím uhradiť do 31.10.2022
 • platbu za II. polrok prosím uhradť do 31.03.2023

FS Majerán:

Členské do FZ Cindruška a Majerán na školský rok 2022/2023

 • 40 eur/polrok
 • č.ú.: SK7609000000000334094668
 • správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko + členské I. /príp. II. polrok

Termín platby:

 • platbu za I. polrok prosím uhradiť do 31.10 2022
 • platbu za II. polrok prosím uhradť do 31.03 2023