celovečerné koncerty

cindruska piktogram celovecerne koncerty 1

DFS Cindruška a FS Majerán účinkuje každý rok v dvoch celovečerných koncertoch, kde vystupujú všetci členovia súborov s choreografiami, ktoré nacvičili počas polroka. Je to vianočný program pod názvom:

BETLEHEMSKÁ HVIEZDA

2019 BETLEHEMSKÁ HVIEZDA ….prejdime sa spolu k vianočnému stolu

2018 BETLEHEMSKÁ HVIEZDA „Dary Vám nesieme…“

2017 BETLEHEMSKÁ HVIEZDA „Nesieme Vám novinu…“

2016 BETLEHEMSKÁ HVIEZDA „Raduj sa, veseľ sa….“

2015 BETLEHEMSKÁ HVIEZDA Rok na salaši

2014 BETLEHEMSKÁ HVIEZDA Zvony

2013 BETLEHEMSKÁ HVIEZDA „Štedré Vianoce“

2012 BETLEHEMSKÁ HVIEZDA Čas radosti, veselosti

2011 BETLEHEMSKÁ HVIEZDA Slovenské koledy, hry a vinše

ZÁVEREČNÝ KONCERT NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA

2022 Tancujeme pod Kriváňom

2022 Zlatá brána otvorená…

2021 Tancujeme vo Východnej

2019 Radosť v tanci uvitá…. v očiach detí rozkvitá

2018 S Cindruškou v srdci

2018 X. výročie vzniku DFS Cindruška s TANCOM V SRDCI

2017 O reťaz, o reťaz…..

2016 To sme my…

2015 Rozprávka v kroji ukrytá…

2012 Deň po dni, rok po roku

2011 Vandrovali hudci…

2010 Z každého rožka troška…

cindruska 2 percenta NEW