1. Ďakujem všetkým deťom a rodičom za pôsobenie v OZ DFS Cindruška v šk. roku 2015/2016. 

    Elena Jurenová, predseda OZ

   MOŽNOSŤ OBJEDNANIA DVD ZO ZÁVEREČNÉHO KONCERTU 29.6.2016 u vedúcej súboru. Cena 9 eur.

    

   TERMÍNOVNÍK 

   9.-20.7.2016 - zájazd Česká Skalice (výlet do Adršpašsko-Teplických skál, ZOO Dvúr Králové, Praha, vystúpenie v Ratibořiciach (Babiččinom údolí), kúpanie na kúpalisku v Náchode a pod. 

   24.7.2016 - Rajecké Teplice - vystúpenie na námestí C6 a FS Majerán + ľudová hudba

   7.8.2016 - Folklórny festival Liptovská Teplička C6 a FS Majerán + ľudová hudba

   20.8.2016 - Partizánska Ľupča FS Majerán a C1

   25.8.-26.8.2016 - TRÉNING FS Majerán 

   26.-28.8.2016 - zájazd Varšava - Poľsko/FS Majerán a ľudová hudba

   28.8.2016 - účasť na Detskom folklórnom festivale Ploštín

    

   Milí žiaci a kolegovia, milí rodičia.

    Ďakujem Vám za priazeň, podporu a spoluprácu v školskom roku 2015/2016.

    Tento rok bol veľmi bohatý na rôzne akcie  a podujatia školy v rámci mesta, ale aj mimo neho. Len spoluprácou vo všetkých oblastiach dokážeme to, aby výsledok a konečný dojem zanechal v nás všetkých, účinkujúcich, poslucháčov a divákov, hlboký zážitok, plný emócií a dojmov. Všetkým žiakom, pedagógom, nepedagogickým zamestnancom školy a rodičom patrí veľká vďaka.

    Tento rok je rokom osláv a aj my sme ho oslávili slávnostným koncertom k 55. výročiu školy s názvom „55 rokov s deťmi a umením“. Pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nemohli sa zúčastniť nášho koncertu, ale i pre tých, ktorí boli na našom koncerte a chcú mať peknú spomienku, chceme ponúknuť tento zážitok aj na DVD nosiči. Za sumu 5€ dostanete 1 ks DVD a aj touto formou podporíte Základnú umeleckú školu. Ďakujeme.

    Leto a prázdniny už začali práve dnešným dňom a ja Vám chcem zaželať veľa pohody a oddychu, slnečných dní, krásne dovolenky, príjemné letné večeri, veľa krásnych zážitkov a načerpania nových impulzov do ďalšieho školského roku, ktorý začína 5 septembra 2016.

    

   Mgr. Bronislava Majerčíková

    Riaditeľka ZUŠ Liptovský Hrádok

    

    

    

    

    

   K R Á S N E   L E T O 

    

    

    

    


 1. © 2013 OZ Cindruška